Reihane Raei

Contemporary jewelry artist

ریحانه راعی

هنرمندِ زیورساز و مجسمه‌ساز ایرانی


آثار و نمایشگاه‌ها
نمایشگاه انفرادی با عنوان «مجسمه‌های پوشیدنیِ ریحانه راعی»، گالری کاوه، 7 تا 13 دی 1391
نمایشگاه انفرادی با عنوان «گردنبندِ خانمِ دینَک»، گالری کاوه، 21 تا 27 مهر 1390

نمایشگاه گروهی زیورآلات در گالری کویرآرت ـ کرمان، اردیبهشت 1392
نمایشگاه گروهی زیورآلات در گالری کاوه (نوروز بازار) ـ تهران، فروردین 1392
نمایشگاه گروهی زیورآلات در گالری کاوه (از این رو) ـ تهران، بهمن 1391
نمایشگاه گروهی جشنواره ملی طراحی طلا و جواهر ایران ـ اصفهان 1388

طراحی و ساخت زیور برای فیلم ترنج در ترنج ساختۀ مجتبی راعی، 1391
طراحی و ساخت زیور برای فیلم عصر روز دهم ساختۀ مجتبی راعی، 1387
طراحی و ساخت زیور برای تیزر نوروزی شبکۀ تهران، 1386

کسب مقام دوم در نخستین جشنوارۀ ملی طراحی طلا و جواهر ایران، مهر 1388

مصاحبه با روزنامه شرق دربارۀ طراحی زیور به بهانۀ نمایشگاه انفرادی در گالری کاوه، مهر 1390
مصاحبه با مجلۀ زندگی ایده‏آل دربارۀ مجموعه‏ای از آثار، خرداد 1391
مصاحبه با مجله طلا و جواهر دربارۀ نمایشگاه «از این رو» با موضوع پرتره در زیورآلات، اسفند 1391

تحصیلات
کارشناسی ارشد تصویرسازی از دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1387 ـ 1389
موضوع پایانامۀ تئوری کارشناسی ارشد: «بررسی آرایه‏ها و نمادهای موجود در زیورهای ساسانی» با نمرۀ نهاییِ 19،68
موضوع پایانامۀ عملی کارشناسی ارشد: «طراحی و ساخت زیور بر اساس آرایه‏های جواهرات ساسانی» با نمرۀ نهاییِ 19،68
به راهنمایی استاد حمیدرضا نوروزی‏طلب و استاد فرشید مثقالی

کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه هنر اصفهان 1381 ـ 1385
موضوع پایانامۀ کارشناسی: «طراحی و ساخت زیور بر اساس موتیف‏های ساسانی» با نمرۀ 20
به راهنمایی استاد دادخواه و آقای بهرام‏منش

دوره‏های آموزشی
یادگیری طراحی و ساخت زیورآلات در دانشگاه هنر اصفهان 1383
گذراندن دورۀ طراحی جواهرات با کامپیوتر: نرم‌افزار راینو، مؤسسۀ گوهر پارسیان، زیر نظر استاد فرهنگ، 1387
گذراندن دورۀ طراحی جواهرات با کامپیوتر: نرم‌افزار متریکس، زیر نظر استاد اصفهانی، 1389